September måneds tip

Gør køkkenet rent – rigtig og hygiejnisk.

Når noget skal være helt rent, kan det ikke opnås, hvis man flytter rundt på skidt og snavs.

Du skal indstille dig på en helt anden tankegang end hidtil. Gør du det rigtigt, så kan du undgå at overføre bakterier fra et sted til et andet.

Du skal bruge:

  • Spand med velegnet rengøringsmiddel og vand
  • Flere rene klude
  • Rene svampe af passende grovhed

Fremgangsmåde:

Dyp svampen i spanden, og vask hele fladen grundigt af. Tør derefter af med en ren klud indtil kluden er snavset eller kludens sugeevne er opbrugt. Kluden lægges herefter bort, og proceduren gentages med en ny ren klud indtil hele fladen er tørret af. På denne måde forhindres overførsel af bakterier og snavs fra et sted til et andet.

Hvis du ønsker at kontrollere, at fladen er helt ren, kan du afslutte med en hårdt opvredet hvid klud over hele fladen. Hvis kluden er helt ren, er dit bord helt rent.

Kom aldrig den beskidte klud ned i vandet, da dette vil overføre bakterier til andre flader!

Hvis fladen er meget beskidt, kan det være hensigtsmæssigt at bruge flere svampe, idet svampen også kan overføre snavs og bakterier.

Hvis du gør dit køkken og hjem rent på denne måde, sikrer du dig den optimale hygiejne og du bliver mange bakterier og smittekilder kvit.